جک پالت دستی(پالت تراک)

جک پالت استاندارد با ظرفیت 500 کیلوگرم الی 5 تن

جک پالت با ارتفاع بالابری بالا

جک پالت (پالت تراک) توزین دار

جک پالت (پالت تراک) ضد زنگ

جک پالت دستی خاص