• جک پالت با ارتفاع بالابری بالا

جک پالت مدل JF7

جک پالت مدل JF7

(Scissor pallet truck)
جک پالت دستی قیچی 1 تن
دارای پمپ یک پیستونه
_______________________
از پالت تراک قیچی به عنوان یک سکوی بارگیری مانند میز هیدرولیکی و یک جک پالت دستی می توان استفاده کرد. که شاخک های این مدل تا 80 سانتی متر بالا می رود
_______________________
برای مشاهده مشخصات جک پالت دستی قیچی TMS کلیک کنید
_______________________
ظرفیت جک پالت قیچی: 1 تن
بالابری جک پالت قیچی: 80 سانتی متر

(Scissor pallet truck)
جک پالت دستی قیچی 1 تن
دارای پمپ یک پیستونه
_______________________
از پالت تراک قیچی به عنوان یک سکوی بارگیری مانند میز هیدرولیکی و یک جک پالت دستی می توان استفاده کرد. که شاخک های این مدل تا 80 سانتی متر بالا می رود
_______________________
برای مشاهده مشخصات جک پالت دستی قیچی TMS کلیک کنید
_______________________
ظرفیت جک پالت قیچی: 1 تن
بالابری جک پالت قیچی: 80 سانتی متر

۲۸۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت مدل JF

جک پالت مدل JF

جک پالت دستی قیچی 1 تن
______________________________
مدل جک پالت قیچی 1 تن : JF
دارای پمپ 3 ستونه|بالابری : 80 سانتی متر
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
وزن : 100 کیلوگرم
______________________________
9% ارزش افزوده اضافه می شود.

جک پالت دستی قیچی 1 تن
______________________________
مدل جک پالت قیچی 1 تن : JF
دارای پمپ 3 ستونه|بالابری : 80 سانتی متر
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر
وزن : 100 کیلوگرم
______________________________
9% ارزش افزوده اضافه می شود.

نا موجود
جک پالت مدل JFD8

جک پالت مدل JFD8

(Scissor pallet truck)
جک پالت نیمه برقی قیچی 1 تن
دارای پمپ چند مرحله ای
_______________________
جابه جایی در این مدل کاملا دستی و بالابری برقی می باشد و پالت شما را تا 80 سانتی متر به صورت برقی با عملکرد شاخک های قیچی بالا می آورد.
_______________________
برای مشاهده مشخصات فنی و قیمت جک پالت قیچی نیمه برقی کلیک کنید.
_______________________
ظرفیت جک پالت قیچی: 1 تن
بالابری جک پالت قیچی: 80 سانتی متر

(Scissor pallet truck)
جک پالت نیمه برقی قیچی 1 تن
دارای پمپ چند مرحله ای
_______________________
جابه جایی در این مدل کاملا دستی و بالابری برقی می باشد و پالت شما را تا 80 سانتی متر به صورت برقی با عملکرد شاخک های قیچی بالا می آورد.
_______________________
برای مشاهده مشخصات فنی و قیمت جک پالت قیچی نیمه برقی کلیک کنید.
_______________________
ظرفیت جک پالت قیچی: 1 تن
بالابری جک پالت قیچی: 80 سانتی متر

نا موجود