گالری تصاویرتسهیل ماشین صنعت تولید کننده لیفتراک،جک پالت،استکر و ... در انواع نمایشگاه های برگزار شده

نمایشگاه صنعت سال 91     [بازگشت]

نمایشگاه صنعت سال 91-1

نمایشگاه نفت و گاز سال 91-تسهیل ماشین صنعت تولید کننده لیفتراک-جک پالت و ...

نمایشگاه صنعت سال 91-2

نمایشگاه صنعت سال 91-جک پالت-استکر های دستی و نیمه برقی

نمایشگاه صنعت سال 91-3

نمایشگاه صنعت سال 91-جک پالت دستی با ظرفیت 500 الی 5 تن-بالابر نفز

نمایشگاه صنعت سال 91-4

نمایشگاه صنعت سال 91-استکر های دستی برای حمل و ارتفاع دادن به بار

نمایشگاه صنعت سال 91-5

نمایشگاه صنعت سال 91-لیفتراک 3 تن دیزلی و لیفتراک 3 تن دوگانه سوز با لاستیک های بادی

نمایشگاه صنعت سال 91-6

نمایشگاه صنعت سال 91-استکر دستی-استکر نیمه برقی-استکر تمام برقی