• استکر با ارتفاع بالابری تا 3/5 متر

استکر تمام برقی  AC مدل SB12-030

استکر تمام برقی AC مدل SB12-030

(stacker) استکر تمام برقی با فرمان برقی و رکاب اپراتور
__________________________________
ظرفیت:1200 کیلوگرم

(stacker) استکر تمام برقی با فرمان برقی و رکاب اپراتور
__________________________________
ظرفیت:1200 کیلوگرم

نا موجود
استکر تمام برقی AC مدل SB12-910

استکر تمام برقی AC مدل SB12-910

(stacker) استکر تمام برقی با فرمان برقی و رکاب اپراتور
__________________________________
ظرفیت:1200 کیلوگرم

(stacker) استکر تمام برقی با فرمان برقی و رکاب اپراتور
__________________________________
ظرفیت:1200 کیلوگرم

۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
استکر تمام برقی AC مدل SB16-D920

استکر تمام برقی AC مدل SB16-D920

(stacker) استکر تمام برقی با فرمان برقی و رکاب اپراتور و با شاخک قابل تنظیم
__________________________________
ظرفیت:1600 کیلوگرم

(stacker) استکر تمام برقی با فرمان برقی و رکاب اپراتور و با شاخک قابل تنظیم
__________________________________
ظرفیت:1600 کیلوگرم

نا موجود
استکر تمام برقی AC مدل SB16-D930

استکر تمام برقی AC مدل SB16-D930

(stacker) استکر تمام برقی با فرمان برقی و رکاب اپراتور و با شاخک قابل تنظیم
__________________________________
ظرفیت:1600 کیلوگرم

(stacker) استکر تمام برقی با فرمان برقی و رکاب اپراتور و با شاخک قابل تنظیم
__________________________________
ظرفیت:1600 کیلوگرم

۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
استکر تمام برقی  AC مدل SB10-080

استکر تمام برقی AC مدل SB10-080

(stacker) استکر تمام برقی با توانایی بالا در شیب ها
__________________________________
ظرفیت:1000 کیلوگرم

(stacker) استکر تمام برقی با توانایی بالا در شیب ها
__________________________________
ظرفیت:1000 کیلوگرم

نا موجود