• استکر دستی تا ظرفیت 500 کیلوگرم

استکر دستی مدل SDJA500

استکر دستی مدل SDJA500

فروش استاکر دستی 500 کیلوگرم
______________________________
مدل استاکر دستی: SDJA500
ظرفیت: 500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
بالابری : 160 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

فروش استاکر دستی 500 کیلوگرم
______________________________
مدل استاکر دستی: SDJA500
ظرفیت: 500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
بالابری : 160 سانتی متر
______________________________
10% ارزش افزوده اضافه می شود.

۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
بالابر دستی
  • Sale

بالابر دستی

(Manual stacker)
بالابر دستی »» بالابر دکل تکی دستی
_______________________
ظرفیت : 100-250 کیلوگرم
بالابری : 600-650 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

(Manual stacker)
بالابر دستی »» بالابر دکل تکی دستی
_______________________
ظرفیت : 100-250 کیلوگرم
بالابری : 600-650 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

استکر دستی مدل PS4150A
  • Sale

استکر دستی مدل PS4150A

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» دارای صفحه
_______________________
ظرفیت : 400 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» دارای صفحه
_______________________
ظرفیت : 400 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

نا موجود
استکر دستی مدل PF4150A
  • Sale

استکر دستی مدل PF4150A

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 400 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 400 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

استکر دستی مدل PJ4150A

استکر دستی مدل PJ4150A

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 400 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 400 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

نا موجود
استکر دستی مدل SDJ500

استکر دستی مدل SDJ500

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 100/160 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 100/160 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

نا موجود
استکر دستی مدل SDJAS500

استکر دستی مدل SDJAS500

(Manual stacker)
استکر دستی»» شاخک قابل تنظیم »» پایه عریض
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

(Manual stacker)
استکر دستی»» شاخک قابل تنظیم »» پایه عریض
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

"برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید"

نا موجود