• جک پالت (پالت تراک) خاص

جک پالت مدل HW

جک پالت مدل HW

(pallet truck)جک پالت سطوح ناهموار
________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت سطوح ناهموار
________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم

۴۶,۰۹۰,۰۰۰ ریال
جک پالت مدل BFR

جک پالت مدل BFR

(pallet truck)جک پالت با تکیه گاه
________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت با تکیه گاه
________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
جک پالت مدل BFJ

جک پالت مدل BFJ

(pallet truck)جک پالت برای حمل بارهای مدور
________________________________
ظرفیت:1000 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت برای حمل بارهای مدور
________________________________
ظرفیت:1000 کیلوگرم

نا موجود
جک پالت مدل BFB

جک پالت مدل BFB

(pallet truck)جک پالت ترمز دار
________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت ترمز دار
________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

نا موجود
جک پالت مدل BFT

جک پالت مدل BFT

(pallet truck)جک پالت با حرکت متقاطع
________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

(pallet truck)جک پالت با حرکت متقاطع
________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

نا موجود