• جک پالت (پالت تراک) ضد زنگ

جک پالت دستی استیل(ضد زنگ)

جک پالت دستی استیل(ضد زنگ)

_______________________________
جک پالت(پالت تراک) استیل مدل : BFS
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

_______________________________
جک پالت(پالت تراک) استیل مدل : BFS
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115/122 سانتی متر
فاصله بیرونی : 52/55/68.5 سانتی متر

نا موجود
جک پالت دستی گالوانیزه(ضد زنگ)
  • Sale

جک پالت دستی گالوانیزه(ضد زنگ)

_______________________________
جک پالت(پالت تراک) گالوانیزه مدل : BFG
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر

_______________________________
جک پالت(پالت تراک) گالوانیزه مدل : BFG
ظرفیت: 2.5 تن یا 2500 کیلوگرم
طول شاخک : 115 سانتی متر
فاصله بیرونی : 55 سانتی متر

۹۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال