• میز هیدرولیکی دستی با ظرفیت بالای 500 کیلوگرم

میز هیدرولیکی دستی مدل SPS800
  • Sale

میز هیدرولیکی دستی مدل SPS800

(lift table)
خرید میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 800 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر
___________________
قیمت میز هیدرولیکی 800 کیلوگرمی را در زیر می توانید مشاهده کنید

(lift table)
خرید میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 800 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر
___________________
قیمت میز هیدرولیکی 800 کیلوگرمی را در زیر می توانید مشاهده کنید

۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میز هیدرولیکی دستی مدل SPA800

میز هیدرولیکی دستی مدل SPA800

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
قیمت میز هیدرولیکی 800 کیلوگرم
_______________________
ظرفیت : 800 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر
__________________
برای درخواست خرید این میز بالابر کلیک کنید

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
قیمت میز هیدرولیکی 800 کیلوگرم
_______________________
ظرفیت : 800 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر
__________________
برای درخواست خرید این میز بالابر کلیک کنید

نا موجود
میز هیدرولیکی دستی مدل SPB1000

میز هیدرولیکی دستی مدل SPB1000

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
قیمت میز هیدرولیکی 1000 کیلوگرم
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر
_________________________
مشاهده مشخصات فنی میز هیدرولیکی

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
قیمت میز هیدرولیکی 1000 کیلوگرم
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر
_________________________
مشاهده مشخصات فنی میز هیدرولیکی

نا موجود
میز هیدرولیکی دستی مدل SPB1500

میز هیدرولیکی دستی مدل SPB1500

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
برای ثبت درخواست خرید میز هیدرولیکی کلیک کنید
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر
_____________________
فروش میز هیدرولیکی با کیفیت بالا

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
برای ثبت درخواست خرید میز هیدرولیکی کلیک کنید
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر
_____________________
فروش میز هیدرولیکی با کیفیت بالا

نا موجود