• میز هیدرولیکی دستی با ظرفیت بالای 500 کیلوگرم

میز هیدرولیکی دستی مدل SPS800
  • Sale

میز هیدرولیکی دستی مدل SPS800

(lift table)
خرید میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 800 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

(lift table)
خرید میز هیدرولیکی دستی
_______________________
ظرفیت : 800 کیلوگرم
بالابری : 150 سانتی متر

9% ارزش افزوده اضافه می شود.

۲۶۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
میز هیدرولیکی دستی مدل SPA800

میز هیدرولیکی دستی مدل SPA800

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
قیمت میز هیدرولیکی 800 کیلوگرم
_______________________
ظرفیت : 800 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
قیمت میز هیدرولیکی 800 کیلوگرم
_______________________
ظرفیت : 800 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

نا موجود
میز هیدرولیکی دستی مدل SPB1000

میز هیدرولیکی دستی مدل SPB1000

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
قیمت میز هیدرولیکی 1000 کیلوگرم
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
قیمت میز هیدرولیکی 1000 کیلوگرم
_______________________
ظرفیت : 1000 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

نا موجود
میز هیدرولیکی دستی مدل SPB1500

میز هیدرولیکی دستی مدل SPB1500

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
برای ثبت درخواست خرید میز هیدرولیکی کلیک کنید
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

(lift table)
میز هیدرولیکی دستی
برای ثبت درخواست خرید میز هیدرولیکی کلیک کنید
_______________________
ظرفیت : 1500 کیلوگرم
بالابری : 100 سانتی متر

نا موجود