نمایندگی فروش جک پالت

نمایندگی فروش جک پالت| TMS

شرکت تسهیل ماشین صنعت در تهران دارای 4 نماینگی در شهر های رشت، میبد، قزوین و اصفهان می باشد که اطلاعات تماس نماینگی های فروش جک پالت ما به شرح زیر می باشد.
تسهیل ماشین صنعت در شهر رشت دارای نماینگی برای خرید جک پالت می باشد

نمایندگی رشت

آدرسی که نمایندگی TMS در شهر رشت واقع است رشت، بلوار معلم، کوچه گوهری، پلاک 28، واحد2، آقای دقتی
اطلاعات تماس با نمایندگی رشت TMS برای خرید تجهیزات انبارداری 0911-3355956
 تسهیل ماشین صنعت در شهر قزوین دارای نمایندگی می باشد با مشخصات تماس گفته شده برای خرید جک پالت

نمایندگی قزوین

آدرس نمایندگی واقع در شهر قزوین و خیابان طالقانی برای خرید جک پالت TMSقزوین، خیابان طالقانی، جنب بانک رفاه، پلاک 118، آقای لطفی
اطلاعات تماس با نمایندگی قزوین TMS028-33222458
اطلاعات تماس موبایل در شهر قزوین با نماینگی TMS0912-1810926
تسهیل ماشین صنعت در استان یزد و در شهر میبد دارای نمایندگی فعال می باشد

نمایندگی میبد

آدرس درج شده برای نمایندگی tmdدر شهر میبد یزدمیبد. بلوار مدرس. روبروی شاه جهان آبادی. فروشگاه و تعمیرگاه برادران اسلامی، آقای اسلامی
اطلاعات تماس با نمایندگی جک پالت در شهر میبد 035-32343414
اطلاعات موبایل همراه نمایندگی فروش جک پالت در شهر یزد 0913-3555082
شرکت TMS دارای نمایندگی فعال در شهر اصفهان می باشد

نمایندگی اصفهان

محل نمایندگی فروش TMS در شهر اصفهاناصفهان، فلکه دانشگاه صنعتی، خیابان امام خمینی، 200 متر بعد از کارواش صفا، نبش کوچه 168، آقای حسین زاده
تماس با نمایندگی اصفهان آقای حسین زاده 0912-2360428
آقای نیکان
تماس با نمایندگی TMS در شهر اصفهان0913-3005279
شماره ارتباط با نمایندگی  فروش در شهر اصفهان031-33868866