هزینه های خرید

1- درخواست ارسال مستقیم(دربستی )سفارش خریداری
درصورتی که نشانی محل تحویل خریدار در استان تهران یا استانهای مجاور باشد، ارسال دستگاه خریداری شده با یک ماشین دربستی از نظر هزینه حمل مقرون به صرفه خواهد بود.در این صورت خریدار هزینه حمل را همزمان با تحویل گرفتن سفارش خود مطابق با بارنامه ارائه شده ، پرداخت می نماید.در این حالت مشخصات راننده و ماشین حمل کننده دستگاه پیش از ارسال جهت پیگیری های احتمالی لازم به خریدار اعلام می گردد.
2- تحویل گرفتن سفارش توسط نماینده خریدار:
خریدار می تواند جهت تحویل گرفتن سفارش خود با هماهنگی واحد فروش تسهیل ماشین صنعت نسبت به ارسال وسیله نقلیه متناسب با اقلام سفارش به نشانی کارخانه فروشنده اقدام نماید.در این حالت تحویل گیرنده چه از کارکنان شرکتِ خریدار باشد و چه از رانندگان باربری طرف قرارداد خریدار ، نیاز به ارائه معرفی نامه رسمی جهت تحویل گرفتن سفارش دارد.بدیهی است خریدار پیش از ارسال نماینده خود باید هماهنگی لازم را در مورد زمان تحویل سفارش خود با واحد فروش تسهیل ماشین صنعت به عمل آورد
۳-ارسال اقلام سفارش از طریق باربری:
در صورتی که ارسال سفارش خریدار شامل هیچ یک از دو حالت فوق نباشد، با هماهنگی نماینده خریدار، دستگاه(های) خریداری شده از انبار فروشنده برای یکی از باربری های تهران و از آنجا به مقصد نهایی اعلام شده خریدار ارسال می گردد.در اولین فرصت نیز تصویر بارنامه مزبور برای فرد تحویل گیرنده در مقصد ارسال خواهد شد. در این حالت هزینه نهایی بارنامه شامل هزینه ارسال شهری (از انبار فروشنده تا درب باربری در تهران) و هزینه بین شهری (از درب باربری در تهران تا درب باربری در شهر مقصد) خواهد بود.هزینه شهری بسته به نوع و تعداد اقلام سفارش از ۲/۲ تا ۳/۵ میلیون ریال متغیر خواهد بود.هزینه بین شهری هم مطابق با تعرفه های باربری مربوطه خواهد بود.